APRJCCET 2022 Notification Apply at aprs.apcfss.in

APRJCCET 2022 Notification Apply at aprs.apcfss.in. ఏ.పీ.ఆర్.జె.సి & ఆర్.డి.సి.-2022.

APRJC-2022

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో 07 రెసిడెన్షియల్ జూనియర్ కళాశాలలో మరియు 03 రెసిడెన్షియల్ మైనారిటీ జూనియర్ కళాశాలలో 2022-23 విద్యా సంవత్సరానికి ఇంటర్మీడియట్ మొదటి సంవత్సరం లో ప్రవేశం కొరకు, 10వ తరగతి ఏప్రిల్/మే 2022 పరీక్షకు హాజరవుతున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని విద్యార్థినీ, విద్యార్థుల నుండి మాత్రమే ఆన్లైన్ (https://apra.apcfss.in) ద్వారా దరఖాస్తులు కోరబడుచున్నవి. ప్రవేశముల కొరకు date:05-06-2022 నాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని 13 పాత జిల్లా కేంద్రాల్లో ప్రవేశ పరీక్ష రెసిడెన్షియల్ మైనార్టీ జూనియర్ కళాశాల నందు ప్రవేశం కొరకు క్రింది మైనారిటీ విద్యార్థుల ప్రవేశ పరీక్ష వ్రాయవలసి అవసరంలేదు మరియు వారి ప్రవేశమునకు తదుపరి ప్రత్యేక మార్గదర్శకాలు జారీ చేయబడును.

APRDC CET-2022

ఆంధ్రప్రదేశ్ రెసిడెన్షియల్ డిగ్రీ కళాశాల (పురుషులు), నాగార్జునసాగర్, విజయపురి సౌత్, గుంటూరు జిల్లాలో 2022-23 విద్యా సంవత్సరానికి డిగ్రీ మొదటి సంవత్సరం లో ప్రవేశం కొరకు ఇంటర్మీడియట్ రెండవ సంవత్సరం మే 2022 పరీక్షకు హాజరవుతున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ రాష్ట్ర అభ్యర్థుల నుండి ఆన్లైన్ (https://apra.apcfss.in) ద్వారా దరఖాస్తులు కోరుతోంది. ప్రవేశంలకు కొరకు తేదీ:05-06-2022
నాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని 13 పాత జిల్లా కేంద్రాల్లో మాత్రమే ప్రవేశ పరీక్ష జరుగును.
RJC&DC-CET-2022 కొరకు తేదీ: 28-04-2022 నుండి 20-05-2022 వరకు ఆన్లైన్ (https://aprs.apcfss.in) ద్వారా దరఖాస్తు రుసుము రూ.250.00 చెల్లించి దరఖాస్తు సమర్పించవలెను. ఇతర మార్గదర్శకాలు మరియు నియమ నిబంధనలు కొరకు https://aprs.apcfss.in ను సందర్శించగలరు లేదా కార్యాలయం పనివేళల్లో 91003 32106,96764 04618 మరియు 70933 23250 ఫోన్ నెంబర్లను సంప్రదించగలరు.

AP SA2 2022 Exam Keys Hindi Paper for 6th to 9th Classes.

AP SA2 2022 Exam Keys Hindi Paper for 6th to 9th Classes.

AP SA 2 8th Class Answers Key Download. The government of Andhra Pradesh, Department of School Education, State Council of Educational Research and training-Andhra Pradesh. Summative Assessment 2 Examinations April 2022-23 Time Table. 6 to 8 Classes SA-2 Time Table, 9th Class Summative Assessment 2 Time Tables, Answers Keys are here. AP SA2 Exams Will be Conducted from 23-04-2022.

6 to 8 Classes SA-2 Time Table:

Time: 9-30 AM to 12-15 PM

22-04-2022 – Telugu/Urdu/Composite Course-Telugu.
02-05-2022 – Sanskrit (20M).
23-04-2022 – Hindi.
25-04-2022 – English.
13-04-2022 – Study Hours.
26-04-2022 – Mathematics.
27-04-2022 – General Science (eighth Class-Physical Science).
19-04-2022 – Study Hours ( eighth Class- Biological Science).
29-04-2022 – Social Studies.
04-05-2018 – Vocational/OSSC (Time 2pm to 4.45pm).

Read Also: AP SA 2 Answer Keys for sixth, seventh, eighth, and ninth Classes

AP SA 2 Answer Keys

Telugu Answer KeyDownload Here
Hindi Answer KeyDownload Here
English Answer KeyDownload Here
Maths Answer KeyDownload Here
General Science Answer KeyDownload Here
Social Answer KeyDownload Here

AP SA 2 Summative 2 Hindi Answer Key Papers Download.

6th Class Hindi Key

7th Class Hindi Key

8th Class Hindi Key

9th Class Hindi Key

AP SA2 2022 Exam Keys Telugu Paper for 6th to 9th Classes

AP SA2 2022 Exam Keys Telugu Paper for 6th to 9th Classes.

AP SA 2 8th Class Answers Key Download. The government of Andhra Pradesh, Department of School Education, State Council of Educational Research and training-Andhra Pradesh. Summative Assessment 2 Examinations April 2022-23 Time Table. 6 to 8 Classes SA-2 Time Table, 9th Class Summative Assessment 2 Time Tables, Answers Keys are here. AP SA2 Exams Will be Conducted from 22-04-2022.

తరగతి: 9 సమయం: 2.45 మి.లు

మార్కులు: 30 సమయం: 2 గం.లు

మూల్యాంకనా నియమ నిబంధనావళి, పరీక్ష జరిగిన తేది : 22-04-2022

I. అవగాహన ప్రతిస్పందన: (12 మార్కులు) 1×4=4

ఈ క్రింది పద్యాలలో ఒక దానికి ప్రతిపదార్థం రాయండి.

పగయడగించు టెంతయు…………………………………………….ధ్రువంబు కేశవా

జ. 1 కేశవా = కృష్ణా 2. పగ విరోధం 3. ఆడగించుట = అణచివేయడం (అణచుకోవడం) 4. ఎంతయున్-మిక్కిలి 5. శుభంబు- మేలైనది శ్రేయస్కరం) 6.అది=ఆపధ్ధతి 7.లెస్ప= మంచిది Bషగన్ = శత్రుత్వంతో 9పగ = శత్రుత్వం 10. అడంగునే= తగ్గిపోతుండా సమసిపోతుందా) 11వరగొన్నన్ – పగబడితే వైరం వహిస్తే 12. మార్కొనక ఎదిరించక 13 పల్కక= మాట్లాడకుండా 14. ఉండ వచ్చునే ఉండడం వీలవుతుందా ? (ఉండగలమా?) 15. కడున్+ తెగన్ మిక్కిలి సాహసంతో 16 మొదలెత్తి పోవన్ = సమూలంగా నశించేటట్లు 17. పగ+తీర్పగన్-పగ తీర్చుకోవడానికి 18. వచ్చినన్ వస్తేపూనుకొంటే 19 క్రౌర్యము క్రూరత్వము 20 ఒందున్ పొందవలసి వస్తుంది (దారుణకృత్యాలు చేయవలసి వస్తుంది) 21 ఏమిగతిన్-ఏవిధంగా 22. తలంచినన్ =అ లోచించినా 23 పగకు శత్రుత్వానికి 24మేలిమి=మంచిదనం 25లేమి లేకపోవడం 26. ధ్రువంబు- విశ్చయం.

(లేదా)

మును మను బుట్టె నాకు నొక ముద్దుల పట్టి…………………………..దయాగుణ ముల్లపిల్లగన్

నాకున్ నాకు 2. మునుమును ముందుగా (తొలి సంతానంగా) 3. ఒక ముద్దులపట్టి = ఒకగాలాల బిడ్డడు (దూడ) శపుట్టెన్ = పుట్టాడు కులతందూ ఆబిద్దడు 6.పుట్టి-పుట్టి 7. ఏడెనిమిదినాళ్ళ – ఏడు లేక ఎనిమిది రోజుల 8. పాటి- ప్రమాణము 9 కలదు- కలవారై యున్నాడు 10ఇంతియా – ఇంతే 11. పూరియున్=గడ్డికూడా 12. మేయనేరదు తినడం చేతకానివాడు 13. ఏన్ +చవి- నేను వెళ్ళి 14. కడుపారన్ (నా)బిడ్డకు కడుపునిండేటట్లుగా 15. చన్ను+కుడిపి పాలిచ్చి 16. చయ్యనన్ = వెంటనే (శీఘ్రముగా) 17. వచ్చెదన్ – (నీవద్దకు, ఇక్కడికి)తిరిగివస్తా 18.నన్నున్ – నన్ను 19 పోయిలమ్మ వద్దకు వెళ్ళిరము 20అని చెప్పి21 సుకృతంబు = పుణ్యము 22. కట్టికొనుము+అన్న= కూడగట్టు కోవయ్యా (సంపాదించుకోవయ్యా (5)

2. ఈ క్రింది పద్యాలలో ఒకదానికి పాదభంగం లేకుండా పూరించి భావం రాయండి.

 • గాజుంబూస యనర్ఘ రత్నమగునా ? కాకంబు రాయంచనా?
 • జోరీగ మధుప్రతేంద్ర మగునా ? నట్టెన్ను పంచాస్య మౌ నా?
 • జిల్లేడు సురావనీజమగునా? నానాదిగంతంబులన్
 • రాజౌనా ఘనలోభి దుర్జనుడు ? భర్గా పార్వతీ వల్లభా

భావం: భర్గా , పార్వతీవల్లభా ఎక్కడైనా గాజుపూస విలువైన రత్నం కాజాలదు. కాకి రాజహంస కాజాలదు. జోరీగ తేనెటీగ కాజాలదు. దున్నపోతు సింహం కాజాలదు. జిల్లేడు చెట్టు కల్ప వృక్షం కాజాలదు. అట్లాగే పిసినారి అయిన దుర్మార్గుడు రాజు కాలేదు.

(లేదా)

మనుజు సమాజనిర్మితి సమంబుగ నీకొక ముఖ్యమైన వృ నియత, మట్టి ధార్మికవిధిం జరకాలము గౌరవంబుతో మనిచిరి నీ పితామముల మాంద్య సుశీలుడు సర్వవృత్తిపా పన కృషిజీవనైక పరిపాలన లోకహితార్థకాంక్షులై

భావం: మానవసమాజ నిర్మాణంలో భాగంగా నీకొక ముఖ్యమైన వృత్తిని అప్పగించడం జరిగింది. అది వ్యవసాయ వృత్తి, వృత్తులకెల్లా ఇది ఉత్తమమైనది. ప్రపంచానికి మేలు చేకూర్చడానికి నీపూర్వీకులు ధర్మబుద్ధితో, చాలా గౌరవంతో ఈ వృత్తిని నిర్వహిస్తూ వచ్చారు.

క్రింది పరిచిత గద్యభాగాన్ని చదివి ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయండి.

ఢిల్లీమహిళా సభవారు స్త్రీలకు సంబంధించిన పెక్కు విషయములను గూర్చి చర్చించితున్నారు……………………….మీరిప్పుడు బిడియమునకు బిఱికితనమునకు గుణియై యశక్తులై పోయినారు.

ప్రశ్నలు : 3. ఢిల్లీ మహిళా సభవారు ఏవి అనర్ధకమని అన్నారు. జ. అతి బాల్యవివాహాలు

4. పాశ్చాత్య స్త్రీలు విశేష పరిశ్రమచే పొందినవి ఏవి? జ. ఎన్నిక హక్కులు

5. స్త్రీలు దేనికి గుఱియై అశక్తలైపోయారు? జ. ఎన్నిక హక్కులు

6. పై పేరా ఆధారంగా ఒక ప్రశ్న తయారు చేయండి. జ పై పేరాకు తగిన శీర్షికను నిర్ణయించండి

II. వ్యక్తీకరణ సృజనాత్మకత (18 మార్కులు) ఈ కింది ప్రశ్నలకు నాలుగైదు వాక్యాలలో సమాధానాలు రాయండి. 4x 2 = 8

7. పద్యరత్నాలు పాఠ్యాంశానికి సంబంధించిన శతక ప్రక్రియను గురించి వివరించండి.

జ.1.సాధారణంగా 100 లేదా 108 పద్యాలున్న ప్రక్రియకు శతకమని పేరు. 2.ఇది ఒకే మకుటము, ఒకే ఛంధస్సు కలిగి వుంటుంది. 3.ఏ పద్యానికి ఆ పద్యం స్వతంత్రముగా ఉంటుంది. 4. ప్రధానంగా నైతిక విలువల్ని ప్రభోధిస్తుంది.

8.”పెండికొద్దీ రొట్టె అనడంలో కవి ఉద్దేశమేమిటి?.

 1. 1. పిండి వాడిన దానిని బట్టి రొట్టె పరిమాణం వుంటుంది. ఎక్కువ పిండి వేసి కాలిస్తే పెద్ద రొట్టె తయారు అవుతుంది. కొంచెం పిండి వేస్తే చిన్న కొట్టి తయారు అవుతుంది. 2. అలాగే, మనం పడిన శ్రమను బట్టి ఫలితాలు వుంటాయి. శ్రమలు లేకుండా ఫలములు రావు. 3. మనం పడిన శ్రమను బట్టే మనకు వచ్చే ఫలితం ఆధారపడి ఉంటుంది అని కవి.

“ప్రభోధం” పాఠ్యభాగ రచయిత్రి గురించి మీకు తెలిసిన విషయాలు రాయండి. 21. రచయిత్రి కనుపర్తి వరలక్ష్మమ్మ కాలం 1896 3. బిరుదు కవితా ప్రవీణ 4 రచనలు : శారదాలేఖలు, మా చెట్టునీడ ముచ్చట్లు మొ. 5 ఇతర విషయాలు ఈమె భర్త ప్రోత్సాహంతో చదువు కొని స్త్రీలకోసం ఎన్నో రచనలు చేసి విదుషీమణిగా పేరు పొందినది.

“సమాజానికి ఎటువంటి రచయితల అవసరం ఉంది” అనే విషయాన్ని బతుకు పుస్తకం పాఠం ఆధారంగా వివరించండి.

సమాజానికి లక్ష్మణరావు గారి వంటి నిజాయితీ గల సాహితీ మూర్తుల ఆవిర్భావం, ఒక చారిత్రక అవసరం. 2. రచయిత్రి అయిన సావిత్రి గారు నీరు త్సాహికి ఉత్సాహాన్నీ రికామీకి బాధ్యతనీ, అజ్ఞానికైనా, జిజ్ఞాసువుకైనా విజ్ఞానాన్నీ తగు మాత్రపు ఆర్ద్రతనూ అందించగలిగిన పుస్తకాలను రచించే రచ సమాజానికి అవసరమని నొక్కి వక్కాణించారు. 3. రచయిత అనేవాడు ఎంతో కొంతకార్యశీలత రేపాలి, పాఠకుని కదపాలి, కురపాలి, మంచిదారి నిచూపాలి, మనశ్శాంతిని కలిగించాలి అని చెప్పారు.

ఈ కింది ప్రశ్నలకు 10 లేక 12 వాక్యాల్లో సమాధానాలు రాయండి. 2×5=10

11. శ్రీకృష్ణుణ్ణి రాయబారిగా పంపుతూ ధర్మరాజు పలికిన శాంతి వచనాలను సొంతమాటల్లో రాయండి.

2.1.కృష్ణా! మేము నీ స్నేహితులం మాపని చక్కపెట్టడానికి ఇదే తగిన సమయం నీవు రాయబారిగా వెడితే, దుర్యోధనుడితో మేము యుద్ధం చేయవల సిన అవసరం ఉండదు. మా రాజ్యంమాకు దక్కుతుంది. 2. నేను ముందు చెప్పినట్లు ఐదూళ్ళు ఇస్తే మాకు చాలు, ఆ ఐదూళ్ళు అయినా దుర్యోధనుడు ఇస్తా దో? లేదో? తెలియదు నేను నన్ను ఆశ్రయించుకున్న బంధువుల పోషణ కోసమే రాజ్యభాగం అడుగుతున్నాను. 3. శత్రువులనయినా చంపాలనుకోరాదు. పోరాటమే మార్గం కాదు, కౌరవుల పక్షంలో మా బంధువులూ, స్నేహితులూ ఉన్నారు.

వారిని చంపితేపాపం వస్తుంది. అది నేను సహింపలేదు. 4. శత్రుత్వ ఉంటే, పామున్న ఇంటిలో ఉన్నట్లే. పగవల్ల పగ శాంతించదు పగవల్ల మంచి జరగదు, కలహం వల్ల ఏమీ ప్రయోజనం ఉండదు. యుద్ధం వల్ల ధననష్టం, వంశరాశనం జరుగటయే కాకుండా ఇరువర్గాల వారికి నష్టాలు ఉంటాయి. 5. ధృతరాష్ట్రుడు కొడుకు పక్షం వహించి, అవినీతిగా ప్రవర్తించినా సంధి పొ సగదని సాహసించి మరలి రావద్దు 6. కృష్ణా ! నీకు మా ఇద్దరి గురించి తెలుసు, కార్యసాధన విధానం తెలుసు మాట్లాడే పద్దతి తెలుసు నీకు ఉపాయాలు చెప్పడానికి నేనెంతవాణ్ణి ? హస్తినకు వెళ్ళిరా!.

(లేదా)

శివతాండవం గేయ సారాంశాన్ని సొంతమాటల్లో రాయండి.

 1. శివుడు వెన్నెల కురుస్తున్నట్లు, కాజులు, మంచు, కుప్పలు పోసినట్లు, ముత్యాల హారాలు కూర్చినట్లు, అమృతాన్ని పంచినట్లు, కర్పూరాన్ని చల్లినట్లు, ఆన దము కళ్ళల్లో నుండి కారుతున్నట్లు నీలపు కళ్ళల్లో కాంతులు చిందుతుండగా కాళ్ళ గజ్జెలు మ్రోగుతుండగా శివుడు ఆడిపాడాడు. 2. మేఘాలు వ్యాపి చినట్లు, నీలమణులు పేర్చినట్లు, నల్ల కలువలు విచ్చుకున్నట్లు తుమ్మెదలు ముసిరినట్లు, నల్లకొండలు పగిలినట్లు, చీకట్లు వ్యాపించినట్లు, తమస్సు కళ్ళల్లో నుండి జారుతున్నట్లు శివుడు గజ్జెకట్టి ఆడిపాడాడు. 3. శివుని నాట్యం తామర పూలలా, పూమొగ్గల్లా వికసించిన పుణ్యల్లా తుమ్మెదలు మూగిన తామర ల్లా కొత్త హారాల్లా నవ్వులా, కనుగొలకుల సొగసులా, ఎర్రని చిగురులా సాక్షాత్కరించింది. 4. శివుడి నాట్యం ఆనందానికి గుర్తుగా, తూగు నడకలతో సాగి 0ది. 5. అలలు కదలినట్లు, చిరుగాలికి ఆకులు కదలినట్లు పూలు కదలి వాసనలు గాలిలో కలిసినట్లు, కమ్మ కస్తూరి వీడెలు మోగినట్లు, నెమలి పింఛాన్ని వి. ప్పినట్లు లేత నవ్వులు చిందినట్లు, నీలపు కళ్ళకాంతులు చిందుతుండగా శివుడు కాలికి గజ్జెలు కట్టి ఆడిపాడాడు.
 2. కలాం విద్యాభ్యాసం ఏ విధంగా కొనసాగిందో మీ సొంతమాటల్లో రాయండి.

జ. 1. కలాం హైస్కూల్ చదివే రోజులలో ఇయదురైసోలోమోన్ అనే ఉపాధ్యాయుడు మనిషి కోరిక, నమ్మకం, ఆశ పెట్టుకోవడం అనే మూడింటిపై పట్టు సా ధిస్తే జీవితంలో విజయం సాధించవచ్చునని కలామ్ చెప్పేవాడు. 2. కలాం గురువు బోధనలతో ప్రోత్సాహంతో తిరుచినాపల్లిలో ఇంటర్మీడియట్, డిగ్రీ చదివి, ఆరోజులలో భౌతికశాస్త్రంపై ఆసక్తి ఏర్పరచుకొని, తత్త్వ శాస్త్ర గ్రంధాలు చదువుతూ ఆకాశం

విహరించాలనే కోరిక చిన్ననాటి నుండీ ఉండేది. 3కలామ్. మద్రాసు ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్న రోజులలో సోదరి ఆర్ధిక సహాయం అందుకొని తాను దారి తప్పినప్పుడల్లా తండ్రిమాటలు జై ప్తికితెచ్చుకొని సరైన దారిలో పయనించేవాడు. 4.ఎమ్.ఐ.టి లో కలాం చదువుచున్న రోజులలో స్పాండర్, కే. ఏ.వి. పండలై నరసింగరావు వారి నిశిత బో ధనల వల్ల ఏరోనాటిక్స్ పట్ల కలాంలోని జ్ఞానతృష్ణ పెరిగి విస్తృత పరిజ్ఞానం కలామ్ సమీకరించుకొనుటకు ఆ ముగ్గురు ప్రొఫెసర్లూ వారి శ్రేష్ఠమైన వ్యక్తి త్వాలు,కలాం గారికి ఎంతో సహకరించినవి. 5. కలాం రెండురోజుల్లో విమాన నిర్మాణం డిజైన్ పూర్తి చేసి, శ్రీనివాసన్ గారి మెప్పును పొందాడు. 6. వీడ్కో లు సభలో ప్రొఫెసర్ స్పాండర్, కలాం గారిని తనతోపాటు కూర్చోబెట్టుకొని ఫోటో తీయించుకున్నారు. 7. “మన విమానాన్ని మనమే తయారు చేసుకు ందాం”అనే వ్యాసాన్ని తమిళంలో రాసి కలాంబంగారు బహుమతి పొందుటయే కాక బెంగుళూరులో హిందూస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ ఇంజన్ ఓవర్ హాలింగ్ లో పనిచేసి ఎంతో అనుభవాన్ని గడించినారు. 8. పిదప వైమానిక దళంలో ఉద్యోగిగా చేరి మంచి అనుభవం గడించినారు.

(లేదా)

 1. క్రమశిక్షణ అంటే ప్రతి పనిని సక్రమమయిన పద్ధతిలో సకాలంలో నెరవేర్చడం అని అర్ధం. 2. మనం ప్రతి రోజు లేచిన దగ్గర నుండి నిద్రించే వరకు పెద్ద ల పట్ల, గురువులపట్ల వినయవిధేయతలు కలిగి, ప్రణాళికా బద్దంగా పనులు చేస్తూ, శరీరానికి అవసరమైన పోషక పదార్ధాలను అందిస్తూ సరైన రీతిలో జీవితంలో క్రమశిక్షణ అవసరం ఎందుకో వివరించండి. పనులు చేయుటయే క్రమశిక్షణ అని చెప్పవచ్చు. 3. క్రమశిక్షణ లేని జీవితం చుక్కాని లేని పదవ వంటిదని, స్వతస్పిధ్ధంగా ఒత్తిడి లేకుండా పనులు చేయాలే కాని, బలవంతంగా పనులు చేయరాదు. 4. ముఖ్యంగా రోజూ విద్యార్థులు క్రమశిక్షణతో పాఠాలు చదివి, ఇంటిపని (హెూమ్వర్క్) పూర్తిచేస్తే చదువు లో మంచి ఫలితాలు రావచ్చు. 5. క్రమశిక్షణతో వ్యాయామం చేస్తే మంచి శరీరధారుఢ్యం, క్రమశిక్షణతో పొదుపు చేస్తే ధనవంతులు గుట, క్రమశిక్షణతో మ నీ వృత్తిధర్మాన్ని నిర్వర్తిస్తే మంచి ఉన్నత స్థానాలు సాధించవచ్చని కవి భావన. 6. మొత్తం మీద విద్యార్థులు చదువుకొనే రోజులలో క్రమశిక్షణతో విద్యాభ్యా సం చేస్తే జీవితంలో చక్కని విజయాలు సొంతం చేసుకొంటారని భావం.

భాషాంశాలు:( 10 మార్కులు

గీత గీసిన పదాలకు సరైన సమాధానాలు బ్రాకెట్లలో గుర్తించండి 20 X 1/2 = 10

13. అతనికి డాక్టరు కావాలనే ఆకాంక్ష ఉంది. (గీత గీసిన పదానికి అర్ధం గుర్తించండి) జ) బి కోరిక

14. నాలో పేరుకు పోయిన నీరసం పటాపంచలై పోయింది. (గీత గీసిన పదానికి అర్ధం గుర్తించండి) జ) చెల్లాచెదరు.

15. సీతాదేవి ధరిత్రిపుత్రిక (గీత గీసిన పదానికి పర్యాయపదాలు గుర్తించండి) జ) భూమి అవని

16. మన కవులు చంద్రికలను వర్ణించారు. ఆ కౌముది చల్లగా ఉంటుంది. (గీత గీసిన పదాలకు పర్యాయపదాలు గుర్తించండి) జ) వెన్నెల

17. అర్జునుడు గురువు ద్రోణాచార్యుడు (గీత గీసిన పదానికి వ్యుత్పత్యర్థాన్ని గుర్తించండి) 2. జ) అజ్ఞానమనెడి అంధకారాన్ని తొలగించువారు.

18. పొదలచేత నానావర్ణాలతో శరీరం కలది (సరియైన వ్యుత్పత్త్వర్థాన్ని గుర్తించండి.) జ) వ్యాఘ్రము.

19.దేవతలు అమృతమును త్రాగారు. ( గీత గీసిన పదానికి నానార్థాలను గుర్తించండి) జ). వీరు- నెయ్యి

20. వర్షం లేక ఈ వర్షం జలాశయాలు నిండలేదు. గీత గీసిన పదానికి నానార్థాలను గుర్తించండి) జ). ఎ వాన-సంవత్సరం

21. సముద్రంలో రక రకాల గువ్వలున్నాయి (గీత గీసిన పదానికి వికృతిని గుర్తించండి). జ) బిసంద్రము

22. ఆకసం లో మబ్బులను చూశారా గీత గీసిన పదానికి ప్రకృతి గుర్తించండి) జ) బి ఆకాశం

23. తాత చెప్పే కధలు వింటుంది మనుమరాలు (గీత గీసిన పదానికి విడదీసిన రూపం గుర్తించండి) జ) ఎ మనము + ఆలు

24. వాక్ + వాదం (సంధి పదాలను కలిపిన రూపం గుర్తించండి) జ. బి వాగ్వాదం

25. అక్కడ పులి ఆవుల సంవాదము జరుగుతుంది. (గీత గీసిన పదంలోని సంధిని గుర్తించండి) జ). ఎ త్రికసంధి.

26. ముక్కంటి కంఠంలో గరళం వుంది (గీత గీసిన పదానికి విగ్రహవాక్యం గుర్తించండి.)

జ. బి) మూడు కన్నులు కలవాడు.

27. దానం చేసే కొద్దీ పెరిగే ధనం విద్యాధనము (గీత గీసిన పదం ఏ సమాసమో గుర్తించండి) జ) .సి రూపక సమాసం

28. కింది పదాలలో ద్విగు సమాస పదాన్ని గుర్తించండి . జ) ఎ నవ నాడులు

29. “ఒక సూర్యగణం, రెండు ఇంద్రగణాలు, రెండు సూర్యగణాలు” ఏ పద్యపాదానికి వస్తాయి. జ) .సి తేటగీతి

30.”రికామి” అనే పదం ఏ గణమో గుర్తించండి. జ) డి. జగణం

31.దృష్టాంతాలంకార లక్షణం గుర్తించండి. జ). నీ వాక్యాలకు బింబ ప్రతిబింబశ్వం చెప్పుట.

32. జింకలు బిత్తర చూపులు చూస్తూ చెవులు చెంగు చెంగున గెంగుతున్నాయి (ఈ వాక్యంలో ఏ అలంకారముంది) . జ.) డి స్వభావోక్తి.

AP SA 2 Answer Keys

Telugu Answer KeyDownload Here
Hindi Answer KeyDownload Here
English Answer KeyDownload Here
Maths Answer KeyDownload Here
General Science Answer KeyDownload Here
Social Answer KeyDownload Here

AP SA 2 Summative 2 TELUGU Answer Key Papers Download

7TH CLASS SA2 EXAM TELUGU KEY DOWNLOAD

8TH CLASS SA2 EXAM TELUGU KEY DOWNLOAD

9TH CLASS SA2 EXAM TELUGU PAPER1 KEY DOWNLOAD

9TH CLASS SA2 EXAM TELUGU PAPER2 KEY DOWNLOAD

TS ICET 2022 Schedule from icet.tsche.ac.in

TS ICET 2022 Schedule from icet.tsche.ac.in.

Telangana State Integrated Common Entrance Check, TS ICET Exam date 2022 have been introduced by the Telangana State Council of Higher Education, TSCHE on its official web site. More details can be found on the official website, tsche.ac.in. Telangana ICET 2022 exam date has been set for July 27 and 28, 2022 by TSCHE. Check full schedule and other latest exam updates below.

Apart from Telangana ICET exam dates, the official discover additionally mentions that the entrance exams will be held in over 100 exam centres. The detailed notification and TS ICET registrations and so on., might be announced quickly. Before the announcement of ICET exam dates, local media reports had hinted that the previous could be conducted by masking solely 70% of TS Inter syllabus. Those that clear the entrance exams will then appear for the counselling for ultimate admissions.

The detailed information concerning the eligibility, syllabus and model paper, vital instructions, the procedure for on-line submission of application forms, sample of on-line examination, the list of regional online test centres and Mock Exams can be found on the website https://icet.tsche.ac.in.

Name of the examination dateTS ICET Examination Date 2022
TitleDownload TS ICET Examination Schedule 2022
SubjectTSCHE released TS ICET Examination Dates and Timings on its web portal
CategoryExamination Date
Exam DateJuly 27, 2022 and July 28, 2022
Official websitehttps://icet.tsche.ac.in/

TS ICET Examination Dates

TS ICET is a Telangana State Integrated Frequent Entrance Test for admission into M.B.A. and M.C.A. programs of all of the Universities in Telangana State and their affiliated colleges for this academic year 2022-23. This entrance examination is being carried out by Kakatiya University, Warangal on behalf of Telangana State Council of Higher Education.

Telangana ICET Examination dates

EAMCET eventDate
Day 1 TS ICET Examination DateJuly 27, 2022
Day 1 examination timings2.30 P.M. to 5.00 P.M.
Day 2 TS ICET Examination dateJuly 28, 2022
Day 2 examination timings(FN) 10.00 A.M. to 12.30 P.M and (AN) 2.30 P.M. to 5.00 P.M.
Exam DatesTS ICET Exam Date Notification

Telangana ICET Examination Dates

How to Download the TS ICET Examination Date 2022

Telangana State Built-in Common Entrance Check, TS ICET Examination schedule has been released on its examination net portal. Students who might be showing for the TS EAMCET examination this year can download the examination date notification from the official web site icet.tsche.ac.in.  Students might observe the given easy steps to download the exam schedule.

 1. Visit the icet.tsche.ac.in website Students want to go to the official web site of Telangana ICET by entering the URL https://icet.tsche.ac.in in your machine browser.
 2. Click on examination schedule On the house page, seek for the ‘Download examination schedule’ link and a PDF file will seem.
 3. Obtain examination schedule After clicking on that link, PDF file will seem, now obtain the examination schedule PDF file in your device.
 4. Check exam date details Within the examination date PDF file, test the Integrated Common Entrance Check Exam date. Observe the examination timing in this file.
 5. Take a print Exam schedule PDF After checking details of exam date and timings take a print and preserve it for future need.

AP SSC Examinations 2022 Instructions to the Candidates

AP SSC Examinations 2022 Instructions to the Candidates.

Rc.No.101/B-1/2022 Dated: 13-04-2022

SUB: SSC Public Examinations, April/May -2022 – Instructions to all the candidates who’re showing for the SSC Public Examinations from 27-04-2022 in the state Instructions -Issued-Reg.

REF: 1. The timetable of SSC Public Examinations, April/May-2022

ORDER:

All the candidates who are showing for the SSC Public Examinations, April/May-2022 that are going to be held from 27-04-2022 to 09-05-2022 are hereby instructed to take note of the following.

 1. Please refer to the Examination Timetable (accessible on the official website www.bas.ap.gov.in) to know the day-wise topics (paper code wise) for which the examinations are held.
 2. The Examination Timings are from 09:30 AM to 12:45 PM on all the main 2 examination days. For detailed timings, please refer to the timetable.
 3. All the candidates are allowed to report to the examination centre at 08:30 AM. The candidates shall be permitted to enter the examination centre from 08:30 AM to 09:30 AM only.
 4. The Candidates shall not be allowed to enter the examination hall after 09:30 AM. The candidates can be permitted to take their seats within the examination hall from 08:30 AM to 09:30 AM solely.
 5. After acquiring the Hall Tickets, all the candidates are instructed to scrupulously confirm all their particulars akin to Name, DOB, Photo, Subject, etc. and call the college HM/ principal in the case of any discrepancy.
 6. Registered students must carry their Halltickets to the examination centre without fail. In case, as a result of any motive they fail to do so, they won’t be allowed to take the examination.
 7. Candidates entering the examination centre shall not carry mobile phones or another digital unit with them akin to Laptops, Tablets, Cameras, Earphones, speakers, smartwatches, Bluetooth units and so forth. Any candidate in possession of a Mobile Phone or other digital units shall not be permitted to look for the examination and needed motion shall be taken against him/her, as per rules.
 8. The candidates are instructed to utilize the 24-page reply booklet to the fullest extent as extra sheets usually are not provided. The Candidates are instructed to strictly adhere to the word limit of every query and shall not waste any pages in the reply booklet, as the marks can be awarded based on the standard of the solutions and never on the basis of the length of the answers.
 9. The Candidates shall not be permitted to leave the examination hall from 09:30 AM to 12:45 PM, besides within the case of emergencies.
 10. The candidates shall not be permitted to take the Question paper or answer bookdet out of the examination hall before 12:45 PM.
 11. Candidates who resort to any sort of malpractice during the examination shall not be permitted to write subsequent papers as per the orders in the G.O.Rt.No. 872, SE (Exams) Dept, Dated: 16-05-1992.
 12. “OMR Bar Coding” is extended for all papers – SSC, OSSC and Vocational SSC. Before the graduation of the examination, the candidate can be provided with an Answer booklet having 24 Pages and a printed Bar-Coded OMR Sheet having particulars of the Candidate and the day’s examination. The candidate shall confirm the particulars printed on the OMR sheet with his/her particulars akin to Name, Photo, Roll Number etc., and Staple it if it belongs to him/her to the answer book as indicated. In case of discrepancy, he/she shall carry it to the discover of the Invigilator and acquire the correct OMR Sheet. The candidates should start answering after the verification of the OMR sheet.
 13. Name of the Candidate, Roll Number or another particulars of the candidate must not be written on any page of the 24-Page Answer Booklet, Map or Graph Sheet. Only the serial number of the 24-Page Answer Booklet shall be written on the Graph Sheet and Map. No other particulars ought to be entered.
 14. All candidates should appear for the examinations on the centre allotted to him/her solely, the candidate won’t be permitted at any other examination centre.
 15. All the candidates shall wear a masks at all times from the moment he/ she starts from the home until he/she leaves the examination centre.
 16. All the candidates shall sanitize his/her arms before entering the examination centre and whereas leaving the centre.
 17. All the candidates shall preserve bodily distancing during thermal Scanning on the examination centre, if needed.
 18. Candidates shall not gather on the premises of the Examination Centre and shall preserve physical distancing always.
 19. The candidates could bring his/her own water bottle, pen, pencil and different stationery. Exchanging items inside the hall is strictly prohibited.
 20. The Candidates are instructed to not bring any meals items inside the Examination Centre.
 21. Candidates shall instantly report to the Invigilator/ Chief Superintendent of the Examination Centre in case he/she is affected by fever/cold/cough/weakness or any other COVID-19 Symptoms.
 22. Littering and leaving personal belongings on the premises of the examination centre is strictly prohibited.
 23. All the candidates are advised to not indulge in false and baseless rumours about leakage of query papers or faux/guess query papers etc. Necessary motion shall be taken against the candidates who’re discovered to be spreading false/baseless rumours, as per the rules.
 24. All the candidates are advised to often follow the official website of the Board of Secondary Education, A.P., viz. www.bae.ap.s.in for authentic updates and knowledge and will contact the office by writing to dir vexameyahoo.com for any information or clarification.

AP SSC Examinations 2022 Instructions to the Candidates: Click Here

AP SA2 Time Table 2022

AP SA2 Time Table 2022.

Rc.No.ESE02/983/2021-SCERT Dated:13/04/2022

Sub: School Education-SCERT-AP -Assessments Summative 2021-22 – Timetable Assessment-2 for classes I to IX throughout communicated -Reg.

 • Read :1. Academic Calendar for 2021-22.
 • 2. This office Memo. No: 151/A & I/2021 Dated.08.09.2021.
 • 3. This office proceedings Rc.No. ESE02/567/2021-SCERT /2021,dated 24.09.2021, 14.10.2021, dt.24.11.2021.
 • 4. This office Proc. RC.No.ESE02/983/2021-SCERT Dated:03.03.2022, 01.04.2022

The attention of all of the Regional Joint Directors of School Education and all the District Educational Officers within the state is invited to the references learn above and they are knowledgeable that Summative Assessment-2 examinations for lessons I to IX are scheduled from 22.04.2022 to 04.05.2022. The similar is enclosed in the annexure. Further, as all the District Educational Officers are conscious that all Assessments/exams are being conducted with widespread query

papers across the State. Therefore, they have to ensure to take utmost precautionary measures to keep up the confidentiality through the exams and question papers in any respect ranges as directed in this office Proceedings dated.01.04.2022. Hence, all the Regional Joint Directors of School Education and District Educational Officers in the stare are directed to conduct the Summative Assessment-2 for the academic year 2021-2022 carefully

and know that each one the reply sheets will be valued and the marks will likely be disseminated to students quickly after completion of the examination. Further, they’re also directed to instruct the Head of institutions involved to submit the class sensible promotion lists of the students to their respective inspecting authorities inside 15 days of completion of the assessment.

While awarding the grades, internal marks should be calculated for 3 Formatives and One Summative Assessment -1 i.e., 20% of 230 marks. three formatives- 3 X 50-150 marks and one Summative- 1X80 = 80 marks in whole 230 marks duly following the 8 level scale in respect of classes VI to IX and 5 point scale in respect of lessons I to V.

If any antagonistic/unwanted situations occurred while conducting of Summative Assessment-2, disciplinary action will likely be initiated against the accountable. Ecnl: Annexure.

09.00 am TO 11.30 am9.00 a.m TO 11.45 a.m2.00 am TO 4.45 p.m
DAY&DATE OF
EXAM CLASSES
IIIIIIIVVVIIIIXVIVIIVIIIIX
22.04.2022
FRIDAY
FIRST
LANGUAGE
FIRST
LANGUAGE
FIRST
LANGUAGE
FIRST
LANGUAGE
FIRST
LANGUAGE
FIRST
LANGUAGE
FIRST
LANGUAGE
PAPER I
FIRST
LANGUAGE
FIRST
LANGUAGE
FIRST LANGUAGE
PAPER-2
23.04.2022
SATURDAY
ENGLISHENGLISHENGLISHENGLISHENGLISHSECOND LANGUAGESECOND LANGUAGESECOND LANGUAGESECOND LANGUAGE
25.04.2022
MONDAY
MATHEMATICSMATHEMATICSMATHEMATICSMATHEMATICSMATHEMATICSENGLISHENGLISH PAPER-2ENGLISHENGLISHENGLISH PAPER-2
26.04.2022
TUESDAY
EVSEVSEVSMATHEMATICSMATHEMATICS
PAPER-I
MATHEMATICSMATHEMATICSMATHEMATICS PAPER-2
27.04.2022
WEDNESDAY
GENERAL
SCIENCE
PHYSICAL SCIENCEPHYSICAL SCIENCE
28.04.2022
THURSDAY
GENERAL
SCIENCE
BIOLOGY
SCIENCE
BIOLOGY
SCIENCE
29.04.2022
FRIDAY
SOCIAL STUDIESSOCIAL STUDIESSOCIAL STUDIES
PAPER I
30.04.2022
SATURDAY
02.05.2022
MONDAY
COMPOSITE COURSE SANSKRITHINDVAR ABC PERSIA OR OSSC PAPER-I

(SANSKRITIARABIC PERSA)
COMPOSITE COURSE SANSKRITHINDVAR ABC PERSIA OR OSSC PAPER-I

(SANSKRITIARABIC PERSA)
04.05.2022
WEDNESDAY
COMPOSITE
COURSE
SANSKRIT/HINDI/ARABIC/PERSIA
&OSSC
SANSKRIT/HINDI/PERSIA
COMPOSITE
COURSE
SANSKRIT/HINDI/ARABIC/PERSIA
&OSSC
SANSKRIT/HINDI/PERSIA
OSSC PAPER-II
SANSKRIT/ARABIC/PERSIA
OSSC PAPER-II
SANSKRIT/ARABIC/PERSIA

AP SA2 Time Table 2022: Click Here

AP NEW DISTRICT DISE CODES – SCHOOL EDUCATION

AP NEW DISTRICT CODES – SCHOOL EDUCATION.

NEW DISTRICT CODES – SCHOOL EDUCATION

SL.NONEW DIST CODEDIST NAMENO OF MANDALS
12811Srikakulam30
22812Vizianagaram27
32813Visakhapatnam11
42814East Godavari19
52815West Godavari19
62816Krishna25
72817Guntur18
82818Prakasham38
92819SPS Nellore38
102820YSR Kadapa36
112821Kurnool26
122822Ananthapuram31
132823Chittor31
142824Manyam15
152825ASR22
162826Anakapalli24
172827Kakinada21
182828Konaseema22
192829Eluru28
202830NTR20
212831Bapatla25
222832Palnadu28
232833Tirupati34
242834Annamayya30
252835Sri Satyasai32
262836Nandyal29
Total679

CLICK FOR CODES IN PDF: Click Here

CUET 2022, Guidelines, Schedule Exam Pattern, Syllabus & more details

CUET 2022, Guidelines, Schedule Exam Pattern, Syllabus & more details.

CUET Eligibility 2022 or CUET Eligibility 2022, Exam Sample, Syllabus and extra details verify from right here. The Central Universities Frequent Entrance Test (CUCET) or Frequent Universities Entrance Test (CUET) is a check carried out by the National Testing Agency (NTA). It’s a national-level examination and is utilized by several centrally-funded universities for their admission process for UG and PG courses offered by them. 

Last year, NTA carried out CUET 2022 in 12 central universities. This year the variety of participating universities in CUET 2022 will be rising. College of Delhi and Jawaharlal Nehru College may even be holding their admission process via the basis of CUET.  

The Common University Entrance Test (CUET) for admission in Undergraduate programs from the academic session 2022-2023 in all UGC funded Central Universities will be carried out in 13 languages specifically Hindi, Marathi, Gujarati, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Urdu, Assamese, Bengali, Punjabi, Odia and English by the National Testing Agency. The CUET may also be adopted by the State/ Private / Deemed to be Universities.

Name of the EligibilityCUET Eligibility
TitleCheck the CUET Exam Sample, Syllabus and Eligibility from here
SubjectNTA released the CUET Syllabus, Examination Sample and Eligibility details
CategoryEligibility
Official web sitehttps://cuet.samarth.ac.in/
Official web portalhttps://cuet.nta.nic.in/

CUCET Exam Details

Before the approval of using CUCET for admission, DU would conduct undergraduate admissions on the idea of advantage and cut off lists and for postgraduation, the Delhi College Entrance Take a look at (DUET) was carried out. CUCET 2022 will is most likely to be held within the following universities  – 

 • University of Delhi 
 • Jawaharlal Nehru University, New Delhi 
 • Assam University, Silchar 
 • Central University of Andhra Pradesh 
 • Central University of Haryana 
 • Central University of Gujarat 
 • Central University of Jammu 
 • Central University of Jharkhand 
 • Central University of Karnataka 
 • Central University of Kerala 
 • Central University of Punjab 
 • Central University of Rajasthan 
 • Central University of South Bihar 
 • Central University of Tamil Nadu 

An official list of participating universities in CUCET 2022 is but to be released by NTA on its official web site. Admissions are dealt with on the level of each of the collaborating Central Universities for his or her respective applications. After the declaration of the CUCET 2022 result by NTA, a counseling/ admission schedule and merit list based mostly on the CUCET 2022 rating and the opposite standards will be made.  

CUCET Information

CUET UG Details

Candidates should guarantee they are certified to seem for CUET 2022 and meet the criteria put ahead by NTA. As per the 2021 pointers, candidates should keep in mind the academic {qualifications} mentioned beneath.  

Eligibility for CUET 2022

 1. Candidates must have handed Class XII (10+2) or equivalent from an acknowledged education Board. 
 2. If the respective Board awards grades (or CGPA), the conversion factor is given by the Board and must be used to compute the percentage of marks. 
 3. Candidates, who’ve completed their Class XII in 2021, and have passed the Board exams, will also be eligible to use for CUCET 2022. 

CUET Syllabus and Exam Pattern

CUET 2022 will comprise of 100 a number of choice questions for 100 marks. The period of the papers will probably be two hours. The paper is usually divided into two parts – Half A and B. Half A of the query paper includes of English, Numerical Aptitude, Data Interpretation, Analytical Skills, Reasoning, Basic Aptitude and Basic Information.  

Part B will consist of 4 sections – physics, chemistry, arithmetic and biology. In Half B, Sections of Physics and Chemistry are mandatory but the candidate will have a alternative between Math and Biology part.  

CUET for UG is organized in majorly two paper codes, UIQP01 and UIQP02. All candidates who will be showing for UIQP02 programs and their entrance exams, will be making an attempt at 100 questions made from the Syllabus for Half A talked about above. (English, General Aptitude, Reasoning, etc.,) 

Candidates should note that the official syllabus for CUCET 2022 has not but been released. It will be uploaded by NTA on the official website of CUET. CUET is prone to take place in the third week of March. An official date will probably be communicated to aspirants by NTA on the official website, cucet.nta.nic.in. 

TSRJC Notification 2022 Apply online for inter admissions

TSRJC Notification 2022 apply {online} for inter admissions.

TSRJC notification 2022-2023 pdf, apply online for inter admissions: The Telangana Residential Educational Establishment Society-TREIS has released the TSRJC 2022 notification for admission take a look at for offering admission into 1st year Gurukulam Intermediate Programmes in 35 TS Residential Junior Colleges (15 for Boys & 20 for Ladies) for the academic 12 months 2022-23. These Gurukulam faculties have solely MPC, Bipc and MEC teams. You can test the TSRJC CET 2022 Notification from the official net portal tsrjdc.cgg.gov.in. TSRJC purposes 2022 shall be started from the 7 March 2022, So candidates can test TSRJC eligibility standards before the apply. TSRJC admission test are scheduled to be conducted on 22 Might 2022 in District Head quarters of erstwhile districts.

Table of Content for TSRJC Inter admissions 2022:

 1. Eligibility Standards
 2. Schedule
 3. Model software
 4. How to apply
 5. Entrance examination sample
 6. Syllabus
 7. Previous Papers
 8. Hall ticket
 9. Key Paper
 10. Result date
 11. Counseling details

TSRJC Inter notification 2022-23

TREI Society is managing 35 TS Residential Junior Colleges throughout Telangana. Out of 35 Residential Junior Colleges 15 for Boys and 20 for Ladies, available teams are MPC, BPC, MEC and CEC. colleges listing are as follows. Candidates wish to take part Residential Junior Faculties for the academic year 2022-23 have to use for TSRJC 2022 Common Entrance Examination through {online} mode solely by visiting official website tsrjdc.cgg.gov.in. Hand-written / Typed / Photostat copies / printed Application varieties won’t be accepted and such applications are liable for rejection.

TSRJC Eligibility Criteria 2022

 • . Candidate must have studied in Telangana area solely.
 • Candidates Must have handed the tenth class in first try in March 2022 solely.
 • Previous years college students are not eligible and need not apply to TSRJC exam.
 • Candidate belonging to OC class must safe a minimum GPA of 6
 • Candidates belonging to BC, SC, ST and minority class should safe minimum GPA of 5 in S.S.C
 • All candidates must have GPA of 4 in English.

How to Apply for TSRJC CET 2022 Notification

 1. Candidates seeking admission into Inter I year in 35 TS Residential Junior Faculties for the academic 12 months 2021-2022 have to apply for TSRJC Common Entrance Examination through {online} by visiting http://tsrjdc.cgg.gov.in.

Schedule for applying {online} software: Date of opening of {online} software : 7.03.2022 (after 4.00pm) Final date: 30.04.2022 Examination Price: Rs.200/

Steps to be followed in submission of the applying by means of ‘{Online}’

i. The candidate shall first go through the data bulletin rigorously and fulfill

their eligibility for appearing for TSRJC-CET 2022.

ii. The candidate after satisfying himself/ herself about the eligibility standards for the submission of software by means of {online} shall pay a price of Rs.200/- through ONLINE or by means of Bank card (Fee gateway) from 7.03.20212 Final date: 30.04.2022 for submission of software through {Online}.

iii. On the ONLINE CENTER or PAYMENT GATEWAY (By Credit Card/Debit Card) the candidate has to give the required preliminary information (i.e. Name of the candidate, Date of delivery and cellular number)..

iv. On receipt of price at ONLINE or PAYMENT GATEWAY, the candidate shall be issued

a Journal Quantity with which she/ he can proceed with submission of application by means of {online} by means of the official website http://tsrjdc.cgg.gov.in. Difficulty of Journal Number doesn’t imply that the candidate has accomplished submission of software {online}. It’s only a confirmation of the price received.

v. Earlier than submission of the {Online} application form, the candidate has to refill the Mannequin Utility kind (given at annexure)

vi. Candidate who’re appearing for SSC Board Examinations must Enter the corridor ticket Quantity whereas filling the web software. As soon as HT quantity is entered, the data and picture of the candidate shall be captured {online}. Information not available in SSC Board data shall be entered by the candidate.

vii. The candidates (aside from SSC Board) shall observe the procedure for submission of {online} software as given within the ‘Info Bulletin’ and in addition as per the instructions offered {online} whereas filling up the web software kind. The Candidate must be prepared with {photograph} of size 3.5 X 4.5 cms. Before filling in on-line software. The Photograph must be scanned and uploaded along with the application kind.

viii. While filling the web application, the candidate has to go for the course. As soon as a course is opted, that can not be changed.

ix. The applicants might not posses any certificates on the time of software, however they have to acquire unique certificates (Caste, Income, Study, Special class) by the time of counseling.

x. On submission of application ONLINE, the candidate has to take a copy (print) of software kind during which a reference quantity is given. This Reference number is required to {download} the Corridor Ticket. The copy of {online} application is to be preserved for additional reference.

xi. For any errors/ incorrect info, the candidate is solely held accountable. Therefore, they must take utmost care whereas filling the web software. xiii. The chosen Candidate must produce the original certificates talked about within the software on the time of admission.

xii. The Applications of the ineligible candidates shall be summarily rejected.

xiv. The selection of the candidate shall be summarily rejected in the event that they fail to submit the required paperwork on the time of admission.

TSRJC Inter Admission 2022 Schedule

ActivityDate
Date of Notification5 March 2022
TSRJC Application 2022 begins from7 March 2022
Last Date of Submission of Apply {Online}30 April 2022
Downloading of TSRJC hall tickets16 May 2022
TSRJC Exam Date22 May 2022

TSRJC Gurukulam Inter Admission Exam Pattern 2022

TSRJC Question paper shall be issued in Telugu medium and English medium or Urdu medium and English medium (bilingual) only. The admission take a look at is of utterly goal type with 2½ hrs duration for 150 marks. The candidates have to mark their answers within the OMR sheets. TSRJC Model Query papers can be found within the TSRJDC Website.

TSRJC CET Syllabus

The officers will set TSRJC question papers shall be based on tenth customary in Telangana state syllabus for topics and right here English shall be considered as General English.

Candidates are advised to look at the subjects shall be given in TSRJC query paper particulars are as follows

 1. TSRJC exam for MPC: English-Arithmetic-Bodily Science (tenth customary)
 2. TSRJC exam for BPC: English-Bio. Science-Bodily Science (tenth customary)
 3. TSRJC exam for CEC/MEC: English-Social Research- Arithmetic (tenth customary)

TSRJC hall ticket 2022 {download}

TREI Society goes to conduct exam on 22 Might 2022. Candidates who submitted their TSRJC software varieties on or before 11 April 2022 can {download} the TSRJC corridor tickets 2022 from the official web site tsrjdc.cgg.gov.in. Examine your exam date and venue after downloading the TSRJC CET corridor tickets 2022. Take a print out of Admit Card earlier than your exam date.

Manabadi TSRJC Results 2022

TREI Society will plan to release the TSRJC Entrance Exams outcomes on its official net portal tsrjdc.cgg.gov.in. The society shall be carried out the exam in June 2022 for the candidates who had filled and submitted the TSRJC application varieties. Candidates who attended for the TSRJC CET written test are ready for the results, click on on the TSRJC 2021 Outcomes link given below to test your result.

TSRJC Counselling details 2022

TSRJC Counselling 2022 shall be starting within the month of Aug. TSRJC CET to be held on 22 May 2022. Now, the chosen students are awaiting for the notification of TSRJC CET Counselling which is expected to start from Aug 2021 at 35 different residential junior colleges in Telangana. The counseling process will be regulated by the TSREIS.

AP D.El.Ed 3rd Semester Results-2022 for the Batch 2019-21

AP D.El.Ed 3rd Semester Results-2022 for the Batch 2019-21

D.EL.Ed 3rd Semester Results- 2021
(2019-21 Batch)

D.EL.Ed third Semester
Examinations(2019-2021) Batch Results

The results of the D.El.Ed., (Diploma in
Elementary Education 2019-21 batch) III Semester Examinations July-2021 which
had been conducted from 22-07-2021 to 28-07-2021 are hereby released. A complete No.
of 4779 candidates have appeared for the said D.El.Ed., III Semester (2019-21
Batch) Examinations out of which 4693 candidates have passed the Examination.
The Go percentage is 98.20%. The Dummy Memorandum of Marks are hosted on the
Web Site www.bse.ap.gov.in for the
information of the candidates / Colleges. 

The candidates who intend to apply for
recounting of Marks, should submit their applications together with payment challan
on to this Workplace on or before 20-04-2022 duly indicating the topic for
which recounting is required. A copy of the Dummy Marks Memo and a self
addressed envelope with required postal stamps should be enclosed to the
utility. The fee for recounting of marks is Rs.500/- (Rupees 5 Hundred
solely) per subject. The fee challan should be paid via AP, CFMS System solely
and Demand drafts aren’t accepted. The fee fee process is as proven
below:

CLICK FOR
RESULTS

PRESS NOTE
07-04-2022

WEBSITE